Reklamace a vrácení zboží

Záruka a servis


Některé produkty prodávané v našem obchodě mají záruku výrobce. Pokud je na zařízení, na které se vztahuje záruka, zjištěna závada, kontaktujte nejbližší servisní místo uvedené v záručním listu nebo na webových stránkách výrobce. Jedná se o velmi rychlý proces reklamace, který vám umožní uvést zařízení zpět do provozuschopného stavu v co nejkratším čase.

Poznámka: Uschovejte si prosím doklad o koupi (účtenka nebo faktura) a originální obal do konce záruční doby - jsou základem pro uplatnění reklamace.

 

Stížnosti


Před vyzvednutím balíku vždy zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě. Pokud má obal viditelné vnější poškození, doporučujeme zásilku odmítnout a následně nás kontaktovat na tel.: +48 734 421 727.

Po zaplacení dobírkové částky a potvrzení převzetí balíku je možné balík otevřít za přítomnosti kurýra - v případě nesrovnalostí je vypracován protokol o nesrovnalostech, který je podkladem pro pozdější reklamaci.

Pokud se ukáže, že zakoupené zboží má výrobní vady nebo neodpovídá popisu, postupujte prosím podle níže uvedeného reklamačního řádu:

  1. Zašlete nám výrobek, který chcete reklamovat, s přiložením písemného prohlášení, ve kterém podrobně popíšete důvody reklamace výrobku, formu kompenzace a také zpáteční adresu a číslo účtu, na který budou vráceny peníze (v závislosti na na rozhodnutí obchodu).
  2. Do 14 dnů od obdržení zásilky Vás budeme e-mailem nebo telefonicky informovat o výsledku reklamačního řízení.
  3. Pokud bude reklamace vyřízena kladně, do 7 pracovních dnů ode dne rozhodnutí Vám uhradíme náklady vzniklé: opravou inzerovaného produktu, zasláním nového produktu nebo vrácením peněz.
  4. Pokud bude reklamace považována za neoprávněnou, poskytneme Vám podrobné odůvodnění přijatého rozhodnutí a do 14 pracovních dnů Vám inzerovaný produkt zašleme zpět na Vaše náklady. V případě platby kreditní kartou bude platba vrácena na kartu.

 

V případě pochybností nás prosím kontaktujte na následující e-mailové adrese: sklep@marxam.pl nebo telefonicky: +48 734 421 727. Poskytneme vám tipy, jak rychle a jednoduše reklamovat.

 

Vrácení výrobků


V souladu s platnými předpisy máte právo do 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednaného zboží je vrátit bez udání důvodu v rámci odstoupení od smlouvy dle obecných pravidel vyplývajících z ustanovení o uzavírání na dálku. smlouvy. To se týká pouze spotřebitelského prodeje, vztahuje se tedy pouze na prodej fyzické osobě, která nakupuje za účelem nesouvisejícím s profesní nebo podnikatelskou činností.

Vrácený produkt nenese stopy používání - každý prvek musí být kompletní a továrně zabalený, zboží musí být dodáno v původním obalu v nezměněném stavu. Pokud tato podmínka nebude splněna, nebude produkt přijat.

 

Pokud chcete vrátit produkt:

  1. Zakoupené zboží vraťte v nepoškozeném stavu a v původním obalu s veškerým obsahem.
  2. K zásilce přiložte písemné prohlášení, ve kterém uvedete přání produkt vrátit a také číslo účtu, na který budou peníze převedeny.
  3. Do 3 pracovních dnů od obdržení Vaší zásilky zkontrolujeme stav dodaného produktu (zda nejeví známky používání, zda není poškozen nebo zničen, zda je v původním obalu s celým obsahem).
  4. Pokud nezaznamenáme žádné kontraindikace, zašleme Vám na Vaši e-mailovou adresu informaci o kladném zvážení vrácení produktu. Peníze budou vráceny na přiložené číslo účtu do 7 dnů. V případě platby kreditní kartou bude platba vrácena na kartu.

Pro vrácení zboží můžete použít námi poskytnutý formulář, který je k dispozici zde.

Pokud bude vaše vrácení produktu zamítnuto (z důvodu poškození produktu nebo známek používání), zašleme vám na uvedený e-mail informaci o nepřijetí vrácení produktu. Do 7 pracovních dnů zašleme produkt zpět na uvedenou zpáteční adresu na vaše náklady.